δεν υπάρχουν ηθικές υποχρεώσεις
                  οι αναλήψεις ευθύνης είναι ψέμματα