Ελεύθερο Σχέδιο

Ελεύθερο Σχέδιο Καλών Τεχνών, έργα μαθητών και επιτυχόντων στις εξετάσεις Καλών τεχνών. Ελεύθερο σχέδιο εκ του φυσικού προτομών, συνθέσεων, γυμνών μοντέλων, χώρων. Ζωγραφική με κάρβουνο, μολύβι, γραφίτη, μελάνι. Ελεύθερο Σχέδιο ΑΣΚΤ.