Μαθήματα γραμμικού σχεδίου, ενισχυτική διδασκαλία για τα σεμινάρια Διακόσμησης

Μαθήματα γραμμικού σχεδίου, ενισχυτική διδασκαλία για τα σεμινάρια Διακόσμησης

Μετά απο παράκληση υποψήφιων μαθητών για τα Σεμινάρια Διακόσμησης, δημιουργήσαμε ένα ταχύρυθμο προπαρασκευαστικό τμήμα γραμμικού σχεδίου. Αν και στα δύο σεμινάρια  οι συμμετέχοντες διδάσκονται βασικές αρχές γραμμικού σχεδίου, ήταν αρκετοί οι υποψήφιοι μαθητές που...