Εισιτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15 Αθήνας-Αίτηση Συμμετοχής, Πρόγραμμα

 

Εισαγωγικές Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015 Θεσσαλονίκη

 

Εισιτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15 Φλώρινα-Πρόγραμμα

Διευκρίνιση για τις εισαγωγικές εξετάσεις Καλών Τεχνών Φλώρινας.

” Το πέμπτο και τελευταίο τετράωρο εκπονούν μία τουλάχιστον άσκηση, με ελεύθερο θέμα και ελεύθερη επιλογή υλικών (εκ των προαναφερομένων), που ο κάθε υποψήφιος επιθυμεί, με ελεύθερη αντιμετώπιση. Η άσκηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα προσχέδια της εφόσον ο υποψήφιος τα πραγματοποιήσει.”

Το παραπάνω απόσπασμα βρίσκεται στην προκύρηξη του τμήματος. Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας διευκρινίζονται τα εξής σημεία: Ο υποψήφιος δεν είναι απαραίτητο να συνοδεύει με προσχέδια  την άσκηση ελεύθερου θέματος. Ωστόσο, αν το κάνει και υπάρχει συνέπεια μεταξύ των προσχεδίων και του τελικού αποτελέσματος, θα ενδυναμώσει σημαντικά την θέση του, με το να αποδείξει οτι η δημιουργική διαδικασία ακολούθησε μια εξελικτική αυθόρμητη και ειλικρινή πορεία, αποφεύγοντας μανιέρες έστω και ματιέρας, που δυστυχώς συχνά διδάσκονται στα εργαστήρια. Τέλος, τα χαρτιά για τα προσχέδια παρέχονται απο την Σχολή και είναι συνήθως, λευκά μεγέθους Α4, αλλά υπάρχει και η δυνατότητα άλλου μεγέθους εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Άσχημα νέα.

Το Εργαστήριο Άρτικ τερμάτισε τις εργασίες του. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

You have Successfully Subscribed!