το εργαστήριο ζωγραφικής και οι μαθητευόμενες μαθητευόμενοι κατα την διάρκεια μαθημάτων

χώρος εργαστήριο σχεδίου ζωγραφική με κάρβουνο, ελεύθερο σχέδιο προτομές συνθέσεις, ζωγραφική με χρώμα.