Απο τις 11 Μαρτίου ο χώρος του εργαστηρίου έκλεισε αλλά τα μαθήματα συνεχίστηκαν. Απο τις 13 Μαρτίου συνεχίσαμε τα μαθήματα με βιντεοκλήσεις, όπου οι μαθητευόμενοι του εργαστηρίου ζωγράφιζαν και διδάσκονταν ζωντανά καθημερινά, θέματα που αφορούν την προετοιμασία Καλών Τεχνών και όχι μόνο. Οι μαθητευόμενοι ανταποκρίθηκαν πολύ καλά και σε αυτόν τον τρόπο διδασκαλίας, ενώ μάλιστα κάποιοι ξεκίνησαν την προετοιμασία για τις εξετάσεις κατευθείαν μέσω βιντεοκλήσεων. Συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο μέχρι το άνοιγμα του φυσικού χώρου. 

Άσχημα νέα.

Το Εργαστήριο Άρτικ τερμάτισε τις εργασίες του. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

You have Successfully Subscribed!