Η γέννηση μια αφηρημένης σκέψης, η υποκειμενική της μορφοποίηση και σύνδεση με προσωπικές εμπειρίες και η απελευθέρωση της μέσω της φαντασίας.

Άσχημα νέα.

Το Εργαστήριο Άρτικ τερμάτισε τις εργασίες του. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

You have Successfully Subscribed!