Η γέννηση μια αφηρημένης σκέψης, η υποκειμενική της μορφοποίηση και σύνδεση με προσωπικές εμπειρίες και η απελευθέρωση της μέσω της φαντασίας.