ελεύθερο σχέδιο, κάρβουνο σε χαρτί
προετοιμασία καλών τεχνών