Η εισαγωγή των εχόντων ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση (Ταλέντα) στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 69/2015, ως ακολούθως:

Σε ποσοστό μέχρι 15% επί του εκάστοτε οριζομένου αριθμού εισακτέων ως κάτοχοι απολυτηρίου τριταξίου Γυμνασίου ή ενδεικτικού προαγωγής από αντίστοιχη τάξη εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού που έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση διαπιστωμένη με απόφαση της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων της Σχολής.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Άσχημα νέα.

Το Εργαστήριο Άρτικ τερμάτισε τις εργασίες του. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

You have Successfully Subscribed!