Προετοιμασία portfolio για σπουδές στο εξωτερικό ζωγραφική portfolio

Η Γιάννα και η Σοφία ζωγράφιζαν εναλλάξ πάνω σε επιφάνεια μεγέθους 1,50×1,00 μέτρα. Πότε η μια κοπέλα σχεδίαζε στο υπολογιστή και οτι σχεδίαζε προβαλλόταν σε πραγματικό χρόνο στην σχεδιαστική επιφάνεια και πότε η άλλη. Τα ψηφιακά αποτυπώματα αποτελούσαν έναυσμα να τα προχωρήσουν πάνω στο χαρτί όπως και αντίθετα η χειροτεχνική ζωγραφική αποτελούσε κίνητρο να συνεχίσουν ψηφιακά αυτό που ξεκίνησε…Το αποτέλεσμα ηταν η σύνθεση της συνειρμικής ταυτόχρονης χειρονομιακής και ψηφιακής ζωγραφικής…

Άσχημα νέα.

Το Εργαστήριο Άρτικ τερμάτισε τις εργασίες του. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

You have Successfully Subscribed!