ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1836
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα
Αριθ. πρωτ.: 1579 Αθήνα 7 Μαΐου 2015

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η (Ταλέντα Καλών Τεχνών)

Η Συνέλευση του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, της 7ης Μαΐου

2015 καλεί τους κατόχους απολυτηρίου τριταξίου Γυμνασίου, ή ενδεικτικού

προαγωγής από αντίστοιχη τάξη εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου

Γυμνασίου ή ισοτίμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού

ή εξωτερικού, να υποβάλουν αιτήσεις για κρίση για την υπαγωγή τους στην

κατηγορία των κεκτημένων ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση, σε ποσοστό

μέχρι 15% επί του εκάστοτε οριζομένου αριθμού εισακτέων, εφόσον έχουν

συμπληρώσει το εικοστό έτος της ηλικίας τους σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ.

69/2015.

Η Επιτροπή Εισιτηρίων εξετάσεων του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών

διαπιστώνει με απόφαση της, την υπαγωγή των υποψηφίων στην

προαναφερόμενη κατηγορία, προκειμένου να συμμετάσχουν στις εισαγωγικές

εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 για το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών,

χωρίς απολυτήριο Λυκείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1β

της Υπουργικής απόφασης Φ151/2925/Β6/2010 (ΦΕΚ 55/25.1.2010).

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που υποβάλλονται στη Γραμματεία

του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών (Πατησίων 42) από Δευτέρα 1 Ιουνίου

2015 μέχρι και Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015 και ώρες 11.00 π.μ. – 1.00 μ.μ.

είναι τα εξής :

Α. Αίτηση συμμετοχής.

Β. Απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου, ή ενδεικτικού προαγωγής από

αντίστοιχη τάξη εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου

Γυμνασίου ή ισοτίμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης

(επικυρωμένο φωτοαντίγραφο).

Γ. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας

Δ. Φάκελλος με μέχρι 15 έργα (σχέδια – χρώματα).

Θέμα: Ειδικά Ταλέντα Καλών Τεχνών

Άσχημα νέα.

Το Εργαστήριο Άρτικ τερμάτισε τις εργασίες του. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

You have Successfully Subscribed!