ελεύθερο σχέδιο πανελλήνιες, μολύβι σε χαρτί, 50χ50εκ.

λεύθερο σχέδιο, μολύβι σε χαρτί, 50χ50εκ.