ελεύθερο σχέδιο πανελλήνιες , μολύβι σε χαρτί, 50χ50εκ.

ελεύθερο σχέδιο, μολύβι σε χαρτί, 50χ50εκ.