ελεύθερο σχέδιο πανελλήνιες, σύνθεση, μολύβι σε χαρτί, 50χ50εκ.

ελεύθερο σχέδιο πανελλήνιες