ελεύθερο σχέδιο πανελλήνιες σύνθεση, μολύβι σε χαρτί, 50χ50εκ.

σύνθεση, μολύβι σε χαρτί, 50χ50εκ.