ελεύθερο σχέδιο πανελλήνιες Σύνθεση, μολύβι σε χαρτί, 50χ50εκ.

ελεύθερο σχέδιο πανελλήνιες