ελεύθερο σχέδιο Πανελλήνιες, σύνθεση 50×50 εκ.

ελεύθερο σχέδιο Πανελλήνιες, σύνθεση 50×50 εκ., ελεύθερο σχέδιο μαθήτριας.