Έλεύθερο σχέδιο, σύνθεση, κάρβουνο σε χαρτί, 50χ70εκ.

ÃÇ¿»®

Άσχημα νέα.

Το Εργαστήριο Άρτικ τερμάτισε τις εργασίες του. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

You have Successfully Subscribed!