Έλεύθερο σχέδιο, σύνθεση, κάρβουνο σε χαρτί, 50χ70εκ.

ÃÇ¿»®