Τοπίο, μονοχρωματικό σκίτσο, μελάνη σε χαρτί.

Άσχημα νέα.

Το Εργαστήριο Άρτικ τερμάτισε τις εργασίες του. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

You have Successfully Subscribed!