Μονόκλιτη ξυλόστεγη βασιλική, κάτοψη, τομή Τ-T’

Άσχημα νέα.

Το Εργαστήριο Άρτικ τερμάτισε τις εργασίες του. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

You have Successfully Subscribed!