Μαρμάρινη ανθοδοχή, κάτοψη, τομή, όψη, λεπτομέρεια