Αμφίπλευρη στάση οχημάτων, κάτοψη, νότια όψη, τομή Α-Α