ελεύθερο σχέδιο, προτομή κάρβουνο, εργαστήριο σχεδίου καλών τεχνών

ελεύθερο σχέδιο, Ερμής, κάρβουνο σε χαρτί 35χ50εκ.