ελεύθερο σχέδιο, σύνθεση, 50χ70εκ.

ελεύθερο σχέδιο, σύνθεση, 50χ70εκ.