Νεκρή φύση με κάρβουνο, σχέδιο Καλών Τεχνών

Νεκρή φύση με κάρβουνο, σχέδιο Καλών Τεχνών, Ελεύθερο σχέδιο ΑΣΚΤ