ελεύθερο σχέδιο, προτομή κάρβουνο, εργαστήριο σχεδίου καλών τεχνών

Προτομή Αντίνοου με κάρβουνο, σχέδιο ΑΣΚΤ

Προτομή Αντίνοου με κάρβουνο, σχέδιο ΑΣΚΤ