ελεύθερο σχέδιο, προτομή κάρβουνο, εργαστήριο σχεδίου καλών τεχνών

προτομή Διαδούμενος, κάρβουνο σε χαρτί, 50χ70εκ.