Ελεύθερο σχέδιο προτομή Υγείας, σχέδιο κάρβουνο σε χαρτί, 50χ70εκ.

ζωγραφική με κάρβουνο ελεύθερο σχέδιο ΑΣΚΤ

προτομή Υγείας, ελεύθερο σχέδιο κάρβουνο σε χαρτί, 50χ70εκ, ελεύθερο σχέδιο επιτυχούσας στην Σχολή Καλών Τεχνών