χώρος, κάρβουνο σε χαρτί, 50χ70εκ.

χώρος, κάρβουνο σε χαρτί, 50χ70εκ.