Έλεύθερο σχέδιο, χώρος, κάρβουνο σε χαρτί, 50χ70εκ.