Ελεύθερο σχέδιο, χώρος, κάρβουνο σε χαρτί, 35χ50εκ.