σύνθεση, κάρβουνο σε χαρτί, 50χ70εκ.

σύνθεση, κάρβουνο σε χαρτί, 50χ70εκ.

Άσχημα νέα.

Το Εργαστήριο Άρτικ τερμάτισε τις εργασίες του. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

You have Successfully Subscribed!