σύνθεση, κάρβουνο σε χαρτί, 50χ70εκ.

σύνθεση, κάρβουνο σε χαρτί, 50χ70εκ.