Έλεύθερο σχέδιο, κάρβουνο σε χαρτί, 50χ70εκ.

ελεύθερο σχέδιο, κάρβουνο σε χαρτί
προετοιμασία καλών τεχνών