‘άνθρωπος-τοπίο’, ακρυλικά σε χαρτί, 50χ70εκ.

‘άνθρωπος-τοπίο’, ακρυλικά σε χαρτί, 50χ70εκ.