‘ανεγειρόμενη οικοδομή’, κάρβουνο σε χαρτί. 50χ70 εκ.

‘ανεγειρόμενη οικοδομή’, κάρβουνο σε χαρτί. 50χ70 εκ.

Άσχημα νέα.

Το Εργαστήριο Άρτικ τερμάτισε τις εργασίες του. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

You have Successfully Subscribed!