‘ανεγειρόμενη οικοδομή’, κάρβουνο σε χαρτί. 50χ70 εκ.

‘ανεγειρόμενη οικοδομή’, κάρβουνο σε χαρτί. 50χ70 εκ.