‘αστικό τοπίο’, κάρβουνο σε χαρτί, 50χ70 εκ.

‘αστικό τοπίο’, κάρβουνο σε χαρτί, 50χ70 εκ.