‘διάφανη πόλη’, ακρυλικά σε χαρτί, 50χ70 εκ.

‘διάφανη πόλη’, ακρυλικά σε χαρτί, 50χ70 εκ.