‘διάφανη πόλη’, ακρυλικά σε χαρτί, 50χ70 εκ.

‘διάφανη πόλη’, ακρυλικά σε χαρτί, 50χ70 εκ.

Άσχημα νέα.

Το Εργαστήριο Άρτικ τερμάτισε τις εργασίες του. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

You have Successfully Subscribed!