‘θύελλα’, κάρβουνο σε χαρτί, 50χ70εκ.

‘θύελλα’, κάρβουνο σε χαρτί, 50χ70εκ.