‘το κενό’, κάρβουνο σε χαρτί, 50χ70εκ.

‘το κενό’, κάρβουνο σε χαρτί, 50χ70εκ.