‘μάτια γαλάζιου σκύλου’, ακρυλικά σε χαρτί, 50χ70 εκ.

‘μάτια γαλάζιου σκύλου’, ακρυλικά σε χαρτί, 50χ70 εκ.