‘νοσταλγία’, μικτή τεχνική, 50χ70εκ.

‘νοσταλγία’, μικτή τεχνική, 50χ70εκ.