‘ρίζωσε καρδιά’, μικτή τεχνιή, 50χ70εκ.

‘ρίζωσε καρδιά’, μικτή τεχνιή, 50χ70εκ.