‘α-λογο’, μικτή τεχνική σε χαρτί, 50χ70εκ.

‘α-λογο’, μικτή τεχνική σε χαρτί, 50χ70εκ.