‘η μοίρα της φυλής μου’, μικτή τεχνική, 50χ70εκ.

‘η μοίρα της φυλής μου’, μικτή τεχνική, 50χ70εκ.