‘η μοίρα της φυλής μου’, μικτή τεχνική, 50χ70εκ.

‘η μοίρα της φυλής μου’, μικτή τεχνική, 50χ70εκ.

Άσχημα νέα.

Το Εργαστήριο Άρτικ τερμάτισε τις εργασίες του. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

You have Successfully Subscribed!