‘το ζώο μέσα μου’, 50χ70εκ.

‘το ζώο μέσα μου’, 50χ70εκ.