ελεύθερο θέμα

Ελεύθερο θέμα άσκηση Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. κάρβουνο σε χαρτί, 50×70 εκ.

Άσχημα νέα.

Το Εργαστήριο Άρτικ τερμάτισε τις εργασίες του. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

You have Successfully Subscribed!