νεκρή φύση, ακρυλικά σε χαρτί, 50χ70 εκ.

Ζωγραφική με χρώμα
Προετοιμασία Καλών Τεχνών