Χρώμα καλών τεχνών, σύνθεση, ακρυλικά σε χαρτί

Χρώμα καλών τεχνών, σύνθεση, ακρυλικά σε χαρτί 50×70 εκ. έργο επιτυχούσας στην Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας

Άσχημα νέα.

Το Εργαστήριο Άρτικ τερμάτισε τις εργασίες του. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

You have Successfully Subscribed!