Χρώμα καλών τεχνών, σύνθεση, ακρυλικά σε χαρτί

Χρώμα καλών τεχνών, σύνθεση, ακρυλικά σε χαρτί 50×70 εκ. έργο επιτυχούσας στην Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας