Χρίστος Καπαρελιώτης

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ:  Χρίστος Καπαρελιώτης – Αρχιτέκτων Ε.Μ.Π., Μελετητής Ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων, Τ. Καθηγητής σε Κολλέγιο Μαθημάτων Αρχιτεκτονικού περιεχομένου επιπέδου ΒΑ και ΜΑ.